cg_iric_read_integer

CGNSファイルから整数型の計算条件・格子生成条件の値を読み込む。

形式 (FORTRAN)

call cg_iric_read_integer(fid, label, intvalue, ier)

形式 (C/C++)

ier = cg_iRIC_Read_Integer(fid, label, &intvalue);

形式 (Python)

intvalue = cg_iRIC_Read_Integer(fid, label)

引数

表 90 cg_iric_read_integer の引数

変数名

I/O

内容

fid

integer

I

ファイルID

label

character(*)

I

ソルバー定義ファイルで定義した変数名

intvalue

integer

O

CGNSファイルから読み込まれた整数

ier

integer

O

エラーコード。0なら成功